«Учитель року – 2018» – триває

12.12.2017, 21:26 admin

«Учитель року – 2018» – триває. 12.12.2017 року в усіх 4 номінаціях відбувся конкурсний етап «Практична робота». Згідно умов проведення, метою випробування було оцінити вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Конкурсанти у номінації «Українська мова та література» демонстрували вміння організації роботи з учнями з аналізу художнього твору, обраного у результаті жеребкування. Вчителі фізикиготували інструкції для учнів та інструкції проведення лабораторного дослідження властивостей фізичного об’єкта. Вчителі фізичної культуридемонстрували вміння організувати роботу з учнями із виконання фізичних вправ підготовчої частини уроку. Конкурсанти у номінації «Курси духовно-морального спрямування» розв'язували актуальні життєві ситуації у світлі Біблії.

Обрання тематики роботи відбувалося методом жеребкування.

Під час випробування члени фахових журі оцінювали:

– у номінації «Українська мова та література» - системність сприйняття літературного твору, розвиток конкретних інтерпретаційних навичок, використання інноваційного інструментарію до аналізу, уміння встановлювати зв’язки між твором і сьогоденням, спонукати учнів до критичного мислення;

–  у номінації «Фізика» - чітке формулювання мети лабораторної роботи, актуальність та відповідність теми, логічність побудови лабораторної роботи, аналіз отриманих результатів, відповідність складеної лабораторної роботи з віковими категоріями учнів;

–  у номінації «Фізична культура» - відповідність засобів підготовчої частини її завданням, відповідність задач уроку навчальній програмі та віковим особливостям учнів, оригінальність підібраних вправ, правильна послідовність вправ у комплексі ЗРВ, ефективність комплексу ЗРВ для загальної і спеціальної функціональної підготовки організму учнів до основної частини уроку, доцільність застосування методіворганізації діяльності учнів під час виконання вправ підготовчої частини;

–  у номінації «Курси духовно-морального спрямування» - знання й використання Святого Письма, вміння провести паралель ситуації зі Святого Письма, рівень вирішення ситуації, обґрунтованість думки, логічність та послідовність у викладенні тез, лаконічність.

Настрій у конкурсантів гарний, а це, в свою чергу, свідчить про їх високий професіоналізм та гарну підготовку. Змагання триває

ПРОТОКОЛ

фото: https://www.flickr.com/photos/141480821@N07/albums/72157690920461785