Запитувач має право оскаржити:

12.04.2013, 09:30 admin

1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію

2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію

3. Ненадання відповіді на  запит на інформацію

4. Надання недостовірної або неповної інформації

5. Несвоєчасне надання інформації

6. Невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію

7. Інші рішення,дії чи бездіяльності  розпорядників інформації,що порушили  законні права та інтереси запитувача