Порядок оскарження

Запитувач має право оскаржити:

12.04.2013, 09:30 admin

1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію

2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію

3. Ненадання відповіді на  запит на інформацію

4. Надання недостовірної або неповної інформації

5. Несвоєчасне надання інформації

6. Невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію

7. Інші рішення,дії чи бездіяльності  розпорядників інформації,що порушили  законні права та інтереси запитувача

Порядок оскарження

08.01.2013, 14:49 admin01

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.