ТОП-10 подій 2018 року у галузі освіти Новоселиччини

11.01.2019, 19:22 admin

ТОП-10 подій 2018 року у галузі освіти Новоселиччини

2018 рік був дуже визначальним для галузі освіти. Стартувала Нова українська школа. Впроваджено новий державний стандарт початкової освіти. Здійснено чимало заходів, щоб новий закон «Про освіту» запрацював у повній мірі.

На початку нового 2019 року хочеться згадати ключові події, які відбулись в освіті Новоселиччини у 2018 році. Тому відділ освіти районної державної адміністрації проаналізував минулий рік і виділив найважливіші події.

Впровадження новел Закону України «Про освіту»

Новими законодавчими актами передбачено суттєве оновлення прав як адміністрації школи так і педагога. З поміж усіх найбільше виділяються право на академічну свободу, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розроблення та впровадження авторських програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання. 

У 2018/2019 навчальному році кожним освітнім закладом розроблено та затверджено власні освітні програми.

 Питання якісного підбору педагогічного персоналу і таким чином вирішення «педагогічного голоду» самими керівниками закладів - ще одна суттєва зміна нової української школи. 

Також змінено порядок зарахування  дітей до школи, зокрема учнів першого класу.  Сьогодні вже не вимагається, щоб при зарахуванні   до першого класу дитина вже вміла читати, писати, рахувати. Такі знання і навики вона має здобути у першому класі.

Забезпечення прозорого розподілу  публічних коштів теж є однією з вимог нового освітнього простору. У статті 6 Закону однією з основних засад державної політики та принципом освітньої діяльності визначено відповідальність і підзвітність   закладів освіти  перед суспільством.

Відповідно до статті 30 Закону всі заклади освіти   формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють її.  

 На веб-сайтах шкіл розміщується  кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Новим Законом України «Про освіту» передбачено, що директор школи – виборна посада. На виконання цієї вимоги протягом року конкурсні випробування пройшли 5 директорів.

Фундамент реформи освіти - впровадження

Концепції Нової української школи

Головною подією року, безперечно, можна вважати старт «Нової української школи», основної реформи сучасного освітнього простору, метою якої є створення нового освітнього середовища та змісту освіти.

З 1 вересня 883 учня Новоселицького району та об’єднаних територіальних громад розпочали навчання у перших класах Нової української школи. 

Чимало було докладено зусиль та витрачено коштів аби старт у Нову українську школу був впевненим.

Згідно вимог Міністерства освіти і науки України, за рахунок державного та місцевого бюджетів всі 1-ші класи забезпечені сучасним дидактичним наповненням з мовного складника, логіко-математичного (лічильний матеріал, комплект дидактичного приладдя, рахунковими паличками Кюізенера та Блоками Дьенеша, набором годинників пісочних, демонстраційною моделлю механічного годинника, набором моделей геометричних тіл та фігур, абакусами, математичними планшетами, терезами), природничо-наукового складника (фізичними глобусами,  дитячими картами світу,  дитячими картами України,  мікроскопами,  телуріями, шкільними компасами  та лупами), художньо-мистецького складника. З додаткового обладнання - демонстраційний комплект приладів. Окрім того придбано технічне обладнання, а саме ноутбуки,  мультимедійні проектори, оргтехніка (принтер, сканер, копір, ламінатор) та меблі.

У всіх перших класах Новоселиччини створено новий освітній простір.

Суттєво змінено і сама організація освітнього процесу. З першого вересня 2018 року всі першокласники навчаються за новим державним стандартом. Через інструменти стандарту, зокрема через інтегроване навчання, діти опановують різні предмети – математику, мову, природознавство, історію, мистецтво тощо. При цьому роблять це інтерактивно – через гру, діяльність, цікаві вправи. Головний акцент ставиться не на те, щоб дати якомога більше знань, а на здобуття необхідних компетентностей, завдяки яким дитина може вільно почуватися у сучасному світі.

Учителі- агенти змін

 Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів Нової української школи – професійно підготовлений та  умотивований учитель. Адже, які б умови ми не створювали, а від професійного рівня вчителя буде залежати кінцевий результат.

Тому, питання підготовки вчителів в нашому районі залишається  на першому місті. Всі педагогічні працівники, які працюють у перших класах пройшли відповідну курсову перепідготовку в тому числі на освітній платформі «EdEra», отримали відповідні сертифікати та розпочали впровадження нового змісту освіти, який закладено у новому державному стандарті початкової освіти. Загальна кількість педагогів, які працюють у першому класі - 51 (28 – вчителів 1-их класів з українською мовою навчання, 23- з румунською).

Окрім того, 16 вчителів, що працюють в інклюзивних класах, 5 працівників ІРЦ пройшли на он-лайн платформі EdEra 30-ти годинний курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими потребами».

Так, із початку кампанії по перепідготовці вже 308 педагогів отримало сертифікати.

Створене освітнє середовище – це яскравий приклад вдалого застосування отриманих знань під час курсів та самоосвіти.

З метою підготовки педагогів, які будуть працювати у перших класах в наступному навчальному році продовжується активна робота щодо їх реєстрації на он-лайн платформі «EdEra».

Розуміємо, що головне сьогодні не зупинитись на досягнутому. Головним завданням методичних служб є якісна організація подальшого навчання, зустрічей, обмін досвідом між вчителями.

Оновлення бібліотечних фондів закладів освіти.

Протягом 2018 року за кошти державного та місцевих бюджетів район та об’єднані територіальні громади отримали шкільні підручники для 1, 5, 10 класів, словники, хрестоматії загальною кількістю 42297 примірників, що склало 78% від потреби закладів освіти. Крім того, за допомогою інтернет-ресурсів відділу освіти та райметодкабінету організовано безкоштовний доступ учнівської та батьківської громадськості до електронних версій підручників.

Забезпечення освітніх закладів підручниками продовжується.

Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів

У 2018 році в районі та ОТГ оновлено матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів української мови та літератури закладів освіти із румунською мовою навчання. Кабінети забезпечені такими технічними засобами навчання, як мультимедійні проектори, інтерактивні дошки, ноутбуки, принтери, флеш-накопичувачі, аудіо системи. Крім того в кабінети придбано обладнання загального призначення, зокрема учнівські столи, стільці, парти; дидактичні матеріали, зокрема художня література, словники, хрестоматії, збірники, довідники, енциклопедії, збірки поезії,  плакати, таблиці, настільні ігри, ляльки,тощо.

Завдяки проведеній роботі та фінансуванню з державного бюджету кабінети української мови та літератури закладів освіти із румунською мовою навчання обладнані на 100%.

 Минулий 2018 рік був знаковим і для вчителів математичних та природничих дисциплін. Сім закладів загальної середньої освіти району та ОТГ отримали фінансове забезпечення для покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів природничо-математичного циклу. Так, забезпечення кабінетів хімії отримали Тарасовецька ЗОШ, Новоселицька гімназія та Подвірненська ЗОШ. Для кабінетів хімії в цих закладах було придбано: комп'ютерне та мультимедійне обладнання з програмним забезпеченням, неорганічні та органічні реактиви, моделі кристалічних ґраток, колекції органічних та неорганічних речовин, апарати Кіппа, терези технохімічні, штативи лабораторні та для пробірок, електричні плитки, пробірки, мензурки та витратні матеріали тощо на суму 100 тисяч гривень для кожної установи. На таку ж суму отримали обладнання для кабінетів біології Зеленогайська ЗОШ, Новоселицька ЗОШ №3 та Магальська ЗОШ, а саме: комп'ютерне та мультимедійне обладнання з програмним забезпеченням, тренажери для серцево-легеневої реанімації, об'ємні моделі скелету та внутрішніх органів людини, гербарії, колекції, моделі, аплікації, набори мікропрепаратів, набори препарувальних інструментів, тонометри, фонендоскопи та витратні матеріали, тощо. У кабінет математики НВК «Боянська гімназія» на суму 100 тисяч гривень було придбано комп'ютерне, мультимедійне обладнання та базове програмне забезпечення для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями.

Крім того, відчутною була підтримка і органів місцевого самоврядування. Так, Зеленогайською сільською радою було надано субвенцію районному бюджету  для закупівлі інтерактивної підлоги для першого класу та мультиборду.

Приємним передноворічним подарунком для Чорнівського НВК, Зеленогайської, Тарасівецької ЗОШ  стало отримання комп’ютерних класів та музичної апаратури, які придбані сільськими радами за кошти державного бюджету.

Створення опорного закладу

 У 2018 році в районі було створено Котелівський НВК – опорний заклад з філіями - Щербинецький НВК, Форосненський НВК, Жилівський НВК.   Створення такого закладу в нашому районі є своєрідним кроком до закладів освіти майбутнього. Відрадно зазначити, що виділені кошти з державного бюджету (1 млн.100 тис.грн) дали змогу покращити навчально- методичну базу даного закладу. Протягом 2018 року обладнано і  функціонують лінгафонний кабінет для вивчення мов, компютерізований кабінет математики, кабінети біології, хімії, фізики і географії. Обладнано інтерактивний тир. Заклад отримав інтерактивну підлогу та мультиборд. Тобто, кабінети природничо-математичного циклу обладнані на 100%. Крім того, інтерактивні дошки отримали філії- Щербинецький та Форосненський НВК.

«Впевнений старт» в довкіллі

З метою забезпечення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів освітніх закладів до систематичного навчання в Новій українській школі, формування психологічної зрілості та життєвих компетентностей, в закладах дошкільної освіти Новоселиччини стартувало впровадження освітньої програми «Впевнений старт». Відповідно до неї розроблено плани спільних заходів на 2018-2019 навчальний рік з питань забезпечення наступності, які затверджені на серпневих педагогічних радах, узгоджено змістовні і технологічні аспекти здійснення освітнього процесу в закладах дошкільної освіти і початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Інклюзивне навчання – рівний доступ до освіти

Питання надання підтримки дітям з особливими потребами є дуже важливим. Адже ми спостерігаємо, що з кожним роком кількість таких дітей зростає. Тому, Новоселицький район першим  в області підтримав ініціативу Уряду щодо створення Інклюзивно-ресурсних центрів, і ще в грудні 2017 року сесією Новоселицької районної ради було прийняте відповідне рішення.  В травні-червні 2018 року Центр вже працював на повну потужність, обстежуючи дітей та створюючи відповідні умови для його належної роботи.        

На оснащення інклюзивно-ресурсного центру Новоселицький район отримав  державну субвенцію в обсязі 200 тис. грн.  З районного бюджету виділено 40,0 тис.грн. для  оснащення   кабінету лікувальної фізкультури та проведення ремонтних робіт приміщень центру.

23 серпня 2018 року відбулось офіційне відкриття Інклюзивно-ресурсного центру.

На сьогодні ми маємо 6 відповідно обладнаних приміщень в яких працюють кваліфіковані працівники. В центр звернулось уже понад 60 батьків щодо отримання психолого-педагогічних послуг.

Ми вважаємо, що  центри мають стати наріжним каменем у соціалізації діток з особливими потребами. Це мають бути осередки підтримки і дітей, і батьків, і вчителів, які тільки декілька років як почали вчитися працювати в умовах інклюзивних класів. Створюючи такі центри, ми ніби поділяємо з батьками їх ношу, намагаємось вирішувати проблеми спільно. А це є ознакою високоцивілізованої держави.

В закладах освіти Новоселиччини значно збільшено мережу класів з інклюзивною формою навчання.У 2017 році в районі та ОТГ функціонувало 19 інклюзивних класів. У 2018 році - 51, що у 2,7 разів більше ніж у 2017 році.

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, педагогічним працівникам    за години роботи в інклюзивних класах встановлено доплату у граничному розмірі 20%.  

Також, на проведення корекційно-розвиткових занять (послуг) з дітьми, що мають особливі освітні потреби, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти,  придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для них, з державного бюджету виділено відповідне фінансування.

Від успішного вчителя до успішного учня

Минувший рік приніс гарні результати у напрямку навчальної діяльності та педагогічної майстерності.

За підсумками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Новоселиччина здобула 25 призових місць. Найкращими стали учні Новоселицької ЗОШ№3, Новоселицької гімназії, Новоселицького ліцею, Маршинецького НВК, Топорівської ЗОШ, Рідківської ЗОШ, Строїнецького НВК, Костичанівської ЗОШ, Мамалигівської ЗОШ; Тарасовецької ЗОШ, Ванчиківецької ЗОШ, НВК «Боянська гімназія».

Протягом квітня 2018 року школярі долучилися до участі у масштабному інтелектуальному змаганні — I Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок». Загалом, до участі в олімпіаді приєдналося понад 257 000 школярів, серед переможців Капчек Катерина, учениця Боянської ЗОШ, яка посіла ІІ місце на олімпіаді з предметів початкової школи.

Учні Новоселиччини взяли участь у Всеукраїнському екологічно-освітньому проекті «Компола» (спільний екологічний проект Міністерства екології та природних ресурсів та Міністерства освіти та науки України). Серед 200 закладів-переможців, які вибороли право на встановлення компостерів є й НВК «Боянська гімназія», Тарасовецька та Подвірненська ЗОШ, Новоселицький ліцей.

На обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт було відряджено 19 учнів – переможців районного етапу, з них переможцями стали 4 учнів: 2 учнів Мамалигівської ЗОШ (номінація «Біологія»), 1 учень НВК «Боянська гімназія» (номінація «Румунська мова») та 1 учень Новоселицької гімназії (номінація «Математика»).

У квітні-травні 2018 року в м.Київ відбувся IV-ий (підсумковий) етап XVII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. За результатами оцінювання журі у номінації «Історія України і державотворення» перемогла учениця Драницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Корнелія Руснак, яка представила роботу «Микола Гершкану: життя у боротьбі та трагічність долі», за підсумками проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості» Чоботар Тамара, учениця 7 класу Котелівського НВК нагороджена дипломом ІІІ ст. у номінації «Українська мова та література».

Протягом січня-квітня 2018 року проходив ІІІ обласний (заочний) конкурс-огляд на краще наукове товариство (об’єднання) учнів закладів загальної середньої освіти області. При підведенні підсумків Конкурсу журі визначило переможцем наукове товариство учнів Новоселицької гімназії «Інтеграл», яке здобуло почесне ІІІ місце.

У 2018 році 7 учнів Новоселицького району та ОТГ стали учасниками обласної профільної школи для обдарованих учнів «Інтелект Буковини» в хіміко-біологічному та математичному напрямку, яка проходила під час літніх канікул на базі Комунального закладу «Вижницька спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука». Під час цієї школи учні підвищили свій рівень знань з природничо-математичного напрямку, відвідуючи лекції науковців з ЧНУ, та оздоровились.

Учні та педагогічні працівники взяли участь у Міжнародному змаганні знавців математики «Міксіке». Обласний етап приніс І місце учню 6 класу Топорівської ЗОШ Гулковському Назару, І місце учениці 3 класу Тарасовецької ЗОШ Безушці Олені та ІІІ місце учениці 6 класу Тарасовецької ЗОШ Корбу Едуарді.

Обласний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика вразив перемогою учня 5 класу Маршинецького НВК Дущака Василя, який посів І місце.

Гарними результатами відзначилися Макаренко Єлизавета (ІІ місце) та Кравчук Юлія (ІІ місце), учениці Топорівської ЗОШ за підсумками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім.Т.Шевченка.

Учні Новоселицької гімназії стали переможцями Всеукраїнських конкурсів «Ліси для нащадків» (І місце), «Парки і ліси – легені міст і сіл» (ІІІ місце), трудовій акції «Кролик» (І місце).

Основною метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання було якісне оцінювання навчальних досягнень учнів закладів загальної середньої освіти за курс старшої школи. Цьогоріч у ЗНО брало участь 504 випускників закладів освіти Новоселицького району, Новоселицької, Магальської та Мамалигівської об’єднаних територіальних громад, з них – 88 студенти Новоселицького медичного коледжу, 16 – інші абітурієнти.

Відповідно до результатів ЗНО 2018 варто відмітити заклади освіти району та ОТГ, які значно покращили свої результати, це Новоселицька ЗОШ№3 (відзначена Департаментом освіти і науки облдержадміністрації «Знаком якості» за високі досягнення у підготовці учнів до ЗНО), Драницький НВК, Мамалигівська ЗОШ, НВК «Боянська гімназія», Костичанівська ЗОШ, Боянська ЗОШ.

В обласному етапі конкурсу «Учитель року 2018» взяли участь 4 педагогів району, за підсумками конкурсу район здобув досить непогані результати: Чеботар Л.О., вчитель фізики Мамалигівської ЗОШ посіла 4 рейтингове місце; Костіна-Кніжницька А.В., вчитель укр.мови та літ-ри Ванчиківецької ЗОШ здобула звання «лауреат»; Сурняк І.М., вчитель фізкультури Чорнівського НВК посів ІІІ місце; Буздуган Т.В., вчитель курсів духовно-морального спрямування посіла ІІІ місце.

Басараба А.В., вчитель біології та Ковдриш А.М., вчитель математики Новоселицької гімназії стали переможцями Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму у номінації «Дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт».

Результативною була робота колективу НВК «Боянська гімназія» у напрямку впровадження Міжнародного проекту «Можливості багатомовної освіти. Діалог: учні, школа, громада».

У 2018 році в районі започатковано щорічне традиційне відзначення педагогічних колективів закладів освіти за особливі досягнення в окремих напрямках освітнього процесу пам’ятною табличкою «Флагман освіти Новоселиччини». Так, за підсумками діяльності протягом 2017/2018 н.р. відзначено діяльність таких закладів освіти як:

- Новоселицька ЗОШ №3 (директор Кока С.А.) - за високу результативність та якісну діяльність педагогічного колективу у напрямку підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад та зовнішнього незалежного оцінювання;

- НВК «Боянська гімназія» (директор Гавка С.Д.) - за високу результативність та якісну діяльність педагогічного колективу у напрямку методичної та експериментально-дослідної діяльності;

- Новоселицька гімназія (директор Петров О.М.) - за високу результативність та якісну діяльність педагогічного колективу у напрямку науково-дослідної та виховної роботи.

2018 рік – 100 років позашкільній освіті

Ювілейну дату заклади позашкільної освіти Новоселиччини відзначили гарними результатами на обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях, конкурсах, фестивалях.

Так, гуртківці Новоселицького РЦСТКЕУМ посіли перші місця на обласному та Всеукраїнському конкурсі з туристсько-спортивних походів, а саме водного походу по р.Прут, пішохідному поході по Карпатах.

І місце принесла гуртківцям обласна краєзнавча олімпіада «Мій рідний край» (у номінації «Історичне краєзнавство»).

Перемогами гуртківці відзначилися на обласних змаганнях з велосипедного та водного туризму, а також на Чемпіонаті України з водного туризму серед учнівської молоді.

Гарні результати у напрямку фізичної культури та військово-патріотичного виховання показали учні шкіл, вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи, а саме: у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») рій Тарасовецької ЗОШ зайняв ІІІ загальнокомандне місце; команда Чорнівського НВК взяла участь у фіналі Всеукраїнського спортивно - масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» (м.Київ). В обласних змаганнях з баскетболу Новоселицька гімназія посіла ІІ місце, Новоселицька ЗОШ №3 – два ІІІ місця. Обласні змагання з легкоатлетичного чотироборства учні Чорнівського НВК посіли ІІ місце. В обласних змаганнях з волейболу Ванчиківецька ЗОШ посіла ІІ місце, в обласних змаганнях х настільного тенісу – збірна команда Новоселицької ОТГ посіла ІІІ місце.

Плідним на високі досягнення 2018 рік став для гуртківців Будинку дитячої творчості. Так, протягом року вихованці гуртків декоративно-ужиткового та науково-технічного напрямку «Різьба по дереву», «Початкове технічне моделювання», «Гаптування шовковими стрічками», гурток «Народна творчість», «Мистецтво та живопис», «Бісероплетіння», «Природа і фантазія», «Іграшка - сувенір»  стали переможцями обласних виставок-конкурсів «Чисті роси», «Наш пошук і творчість тобі Україно», «Галерея мистецтв», «Новорічна композиція», конкурсі юних дизайнерів, конкурсі «Український сувенір», конкурсі «Космічні фантазії». Вихованці гуртків «Бісероплетіння», «Природа і фантазія» здобули перемоги на виставках та конкурсах Всеукраїнського рівня «Новорічна композиція», «Український сувенір» та Міжнародному фестивалі «Перла-фест» Болгарія (номінація декоративно-ужиткове мистецтво).

Не менш вагомими були здобутки вихованців художньо-естетичного відділу Будинку дитячої творчості. Вихованці гуртків «Сольні співи», танцювальних колективів «Діксі», «Натхнення» стали переможцями IV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Перлина Карпат», IV Всеукраїнського конкурсу «Зимова перлина», Міжнародного фестивалю-конкурсу «Winter Art Fest 2018», IХ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Джерело надій», Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Bukovina Fest 2018», Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зіркова Прага».

Гуртківці еколого-натуралістичного відділу БДТ «Природа і фантазія», «Лікарські рослини» стали переможцями обласного заочного етапу ХІ Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Загадкове життя домашніх улюбленців», обласного етапу Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів», обласного етапу традиційної, щорічної новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція», обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси». Доповнили гарні результати у конкурсах художньо-естетичного спрямування й учні шкіл Новоселиччини, зокрема учні Новоселицької ЗОШ№3 та Маршинецького НВК стали переможцями обласних конкурсів «Буковинські пересмішники» та «Буковинська зіронька»; а учні Новоселицької гімназії стали переможцями обласних конкурсів «Мирний космос», «Галерея мистецтв», «Космічні фантазії», «Новорічна композиція».

Шановні колеги! Вельмиповажні  батьки! Дорогі діти!

Дякуємо Вам за все, що ви зробили для освіти, робите повсякденно, плануєте і прагнете зробити завтра! Тільки у нашій спільній праці, взаєморозумінні, взаємопідтримці і спільній відповідальності – запорука нашого спільного успіху!

Бажаємо всім нам в новому році виключно успішних та результативних кроків на шляху творення нової України.